kadrz z filmu promocyjnego

Morowe DziewCZYNY film promocyjny

Przedstawiamy najnowsza produkcję filmow,ą którą mieliśmy przytjemność wyprodukowac dla DWOT czyli Dowództwa Wojska Obrony Terytorialnej. Film promocyjny pokazujacy pracę nad sesją fotograficzną która doporowadziła do wydania pięknego albumu fotograficznego obrazuącym bardzo wyjątkowe kobiety w szeregach Wojska Polskiego.

Film tego typu jest doskonałym narzędziem promocyjnym jak i elementem budowy marki, Poakzane historie są prawdziwe i powodują bardziej emoconlany związek z konkretną marką.